Feeds:
פוסטים
תגובות

About: אסף סאטי אל-בר

אתר
https://meditations.org.il/
פרטים
איש חינוך - מלמד פילוסופיה, מדיטציה ופילוסופיה בודהיסטית במסגרות שונות. כותב דוקטורט בפילוסופיה של החינוך שמציג פדגוגיה דיאלוגית חברתית-רוחנית: פדגוגיה שעוסקת בהפניית המבט פנימה מבלי לוותר על הרמת המבט של החמלה. הדוקטורט מתייחס להגותו הדיאלוגית של מרטין בובר, לפילוסופיה של אריך פרום ולתפיסות של הבודהיזם המעורב החברתית. מתרגל מדיטציית ויפאסנה מאז 1997 ומתעניין באופנים שבהם ניתן לשלב תהליכים של שינוי פנימי-רוחני, (תיקון אדם), במעורבות ומחויבות-חברתית, (תיקון-עולם).

Posts by אסף סאטי אל-בר:

« Newer Posts - Older Posts »